Publikacje

Przekazaliśmy 600 maseczek dla Szpitala Klinicznego w Warszawie.

Biuro Prasowe

30 marca 2020

600 maseczek ochronnych Oddziałowi Neurologii i Pediatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie przekazało 30 marca 2020 roku Narodowe Centrum Rozwoju Demograficznego.

- Wszyscy koncentrują uwagę na szpitalach zakaźnych, bo to epicentrum pandemii, ale nie możemy zapominać o zabezpieczeniu najmłodszych i ich opiekunów - mówi Prezes Narodowego Centrum Rozwoju Demograficznego, Mateusz Łakomy. Zaznacza także, że w tym szczególnie trudnym okresie wszyscy powinniśmy włączyć się w pomoc i kierować zasadą społecznej odpowiedzialności. - Z perspektywy demograficznej pandemia jest krótką przerwą. Nie możemy zapominać, że dla długoterminowego rozwoju kraju i nas jako społeczeństwa najważniejsze są dzieci. Dlatego Narodowe Centrum Rozwoju Demograficznego przekazało 600 maseczek ochronnych, walczącym na pierwszej linii, medykom chroniącym najmłodszych.

Narodowe Centrum Rozwoju Demograficznego to niezależny ośrodek analityczny i badawczy, założony w 2019 roku. Impulsem do powołania NCRD była chęć odpowiedzi na zagrożenia dla Polski, Europy i innych krajów rozwiniętych, jakim jest zbyt niska dzietność i wyzwania związane z migracjami. NCRD powstało oddolnie, jako wyraz troski o przyszłość obecnych i przyszłych pokoleń.

Celem Narodowego Centrum Rozwoju Demograficznego jest między innymi zwiększenie świadomości społecznej związanej z problematyką demograficzną, tworzenie rozwiązań o charakterze prawnym, społecznym, ekonomicznym oraz edukacyjnym, wpływających pozytywnie na rozwój demograficzny, oraz wspieranie wdrażania procesów pozytywnie wpływających na rozwój demograficzny.

Cele te NCRD realizuje między innymi poprzez podejmowanie szeroko rozumianej współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie podejmowanych przez nich działań na rzecz rozwoju demografii w Polsce. W działania NCRD wpisuje się również poprawa poziomu dzietności w Polsce. Pomagając Szpitalowi Dziecięcemu realizujemy nasz wspólny cel jakim jest zapewnienie zdrowia i opieki dzieciom i ich rodzicom.

Aby pozostać na bieżąco z działaniami Narodowego Centrum Rozwoju Demograficznego napisz na kontakt@ncrd.pl albo zapisz się na: NEWSLETTER