Publikacje

Bezpieczeństwo demograficzne Europy w XXI wieku

Mateusz Łakomy

Przegląd Geopolityczny

Procesy demograficznego starzenia się i depopulacji zapowiadają spadek znaczenia gospodarczego i politycznego Europy, oraz zmiany układu sił w obrębie regionu. Celem artykułu jest dokonanie analizy wpływu spodziewanych zmian demograficznych na ewolucję układu sił w Europie w XXI wieku i identyfikacja nowej konfiguracji układu sił pod koniec stulecia. Zaprezentowane są scenariusze zmian w liczebności i strukturze wieku populacji krajów europejskich oraz kluczowych uczestników systemu międzynarodowego. Na tej podstawie artykuł zarysowuje scenariusze zmiany regionalnego układu sił do końca XXI wieku. Przyjmując podejście niedeterministyczne artykuł zarysowuje perspektywy działań politycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa demograficznego z punktu widzenia najbardziej zagrożonych krajów Europy Wschodniej i Południowej. http://przeglad.org/wp-content/uploads/2014/01/XXI-02-Lakomy.pdf