Publikacje

Chiny na demograficznym zakręcie

Mateusz Łakomy

W Chinach wskaźnik dzietności wynosi 1,62 podczas gdy średnia Unii – 1,58. To wynik serii chińskich polityk zmniejszenia dzietności, które rozpoczęli w latach 60. XX w. Wtedy dzietność wynosiła sześcioro dzieci na jedną kobietę. Do ograniczenia dzietności używano różnych środków: kontrolowanie potencjalnych matek, czy używają środków antykoncepcyjnych, często wykonywane przez inspekcje aktywistek z zakładów pracy, pozyskiwanie przez rodziców „certyfikatów jednego dziecka”, które – w przypadku gdy rodzice mieli tylko jedno dziecko – pozwalały na uczęszczanie do lepszej szkoły, dostęp do lepszych szpitali, lepsze mieszkania i korzyści finansowe. To narzędzia m.in. słynnej „polityki jednego dziecka”, obowiązującej w latach 1979 – 2016. https://www.academia.edu/36320803/Chiny_na_demograficznym_zakręcie