Publikacje

Demografia polityczna i możliwości dla polityki pronatalistycznej w Polsce

Mateusz Łakomy

Studia Demograficzne

Nad polityką pronatalistyczną ciąży ryzyko pozornego sukcesu, polegającego na zastosowaniu narzędzi, które jedynie przyspieszą urodzenia (kosztem obniżenia urodzeń w przyszłości), lub mniej lub bardziej przypadkowo zbiegną się z okresami realizacji dzietności odłożonej (efekt tempa), kompensacyjnej, lub wejścia w okres rodzenia dzieci roczników wyżów (echo wyżu). Te czynniki są tymczasowe, natomiast dla zachowania stabilności konieczne są działania, które trwale zapewnią odpowiednio wysoką dzietność. Dla stworzenia polityki pronatalistycznej istotne jest rozpoznanie, jakie czynniki powiązane są z preferencjami wobec liczniejszej rodziny, oraz z faktycznie wyższą dzietnością. Kolejne akapity przedstawiają przegląd wybranych czynników i możliwych kierunków do ich zastosowania w polityce pronatalistycznej. http://journals.pan.pl/dlibra/publication/110818/edition/96118/content/demografia-polityczna-i-mozliwosci-dla-polityki-pronatalistycznej-w-polsce-lakomy-mateusz?language=pl