Publikacje

Strategia Rozwoju Demograficznego potrzebna od zaraz

Mateusz Łakomy

Nowa Konfederacja

Aktualnie stosowane w Polsce środki prodemograficzne, takie jak polityka prorodzinna czy chaotyczne przyjmowanie ukraińskich migrantów, są doraźne, fragmentaryczne i zbyt słabe w oddziaływaniu, więc same nie rokują szans na istotne zmiany. Potrzebne jest kompleksowe podejście strategiczne i istotna zmiana sposobu myślenia, pozwalająca widzieć głębiej, szerzej i dalej. Celem powinno być odbudowanie piramidy demograficznej – zdrowej struktury wieku populacji, w której właściwie liczebnie osoby w wieku produkcyjnym z łatwością utrzymują roczniki emerytów oraz dzieci, a rosnąca populacja zmieni proporcje siły na korzyść Polski.   https://nowakonfederacja.pl/strategia-rozwoju-demograficznego-potrzebna-od-zaraz/